Anmälan affärsjuridisk advokatbyrå

ANMÄLAN ÄR ÖPPEN!

  Krav

  Alla byråer som är affärsjuridiska advokatbyråer är välkomna att anmäla sig till Justitiapriset. För att din byrå ska kunna genomföra undersökningen som utgör grunden för bedömningen behöver vi kontaktuppgifter till byråns MP/VD. Undersökningen består av två enkäter som båda är obligatoriska, dels en MP/VD-enkät och dels en medarbetarenkät som skickas vidare till medarbetarna. Medarbetarenkäten är numer obligatorisk för att kvalitetssäkra tävlingen. Medarbetarenkäten är helt anonym!

  Tävlingsavgift och betalning

  Tävlingsavgiften till Justitiapriset 2022 är 7800 kr. Beloppet ska sättas in på bankgiro 5044-6038 inom 10 dagar från anmälan. Märk betalningen med advokatbyråns namn.

  Sista anmälningsdag

  Sista anmälningsdag är 15 februari 2022.

  Dag då enkäten skickas ut

  Enkäten skickas ut den 21 februari 2022.

  Sista svarsdag

  Sista dag att besvara enkäten är den 21 mars 2022.

  Dag för prisutdelning

  17 maj 2022 i Stockholm.

  Frågor

  Har du frågor kring anmälan? Kontakta frida@justitiapriset.se

  ÅRETS TEMA

  Justitiapriset har i år temat “ Framtidens jämställda arbetsgivare”

  Varje år kompletteras den sedvanliga mätningen för Justitiapriset med ett tema som analyseras extra mycket av normingenjörerna på Add Gender. I år är temat ”Framtidens jämställda arbetsgivare”

  Efter erfarenheterna med arbetet genom åren vill de nu veta: Hur arbetar just din byrå med nya idéer, ja till och med innovationer inom jämställdhet? I årets tävling räcker det med andra ord inte att klicka i allting som lagen säger. I år söker vi Sveriges mest framåtriktade byrå, med höga ambitioner och nya vägar för att ta ansvar för jämställd arbetsmiljö, kvinnors och mäns karriärmöjligheter och för branschens utveckling.

  I år kommer inspiration hämtas hos framtida talangers förväntningar på jämställdhetsarbete. Utgångspunkten är branschundersökningar, framtidsförutsägelser och såklart Justitiaprisets medlemmars samt juriststudenters perspektiv. Vad tycker framtida talanger är viktigt med sin framtida arbetsgivare, ur ett jämställdhetsperspektiv?