Vad är Justitiapriset?

Justitiapriset är en ideell förening som drivs av juriststudenter. Justitiapriset vill få fler advokatbyråer att jobba med jämställdhet så att vi får en jämställd advokatbransch.

Hur kan jag engagera mig i Justitiapriset?

För tillfället (vårtermin 2024) söker vi ambassadörer till de flesta lärosätena. Som ambassadör har du kontakt med olika byråer, hjälper till vid mässor och på prisutdelningen som är under våren, vanligtvis i maj. För mer information, mejla till ordforande@justitiapriset.se.

Du kan också engagera dig genom att bli medlem här via vår hemsida. Medlemskapet är gratis och gäller under din studietid som juriststudent. Som medlem får du närvara på prisutdelningsceremonin, vara med på olika träffar som Justitiapriset arrangerar samt ta del av nyhetsbrev där vi informerar om vad som är på gång i föreningen. Genom ditt medlemskap hjälper du Justitiapriset att visa för byråerna att jämställdhet är en viktig fråga bland studenter.

Justitiapriset 2024

Vi återkommer med mer information. Detta gällde under 2023:

Justitiapriset kommer fortsätta med sina nätverksträffar för byråer samt att dela ut Årets Justitia. Nytt för i år blir att vi inför priset Årets initiativ, som byråer kan anmäla sig till. Istället för att göra en helhetsbedömning av varje byrå, så blir fokus på ett initiativ byrån har tagit som gett ett positivt resultat ur ett jämställdhetsperspektiv.

Vi vill fortsätta att uppmuntra till en samarbetskultur för jämställdhetsfrågor bland byråerna. Syftet med det nya priset är att kunna inspireras av varandra snarare än att se varandra som konkurrenter.  Genom det nya priset hoppas vi på att kunna lyfta initiativ som bidragit till ökad jämställdhet.

För att som byrå delta i Årets initiativ behöver byrån även medverka i nätverksträffarna. Däremot är medverkan i Årets initiativ frivillig. De byråer som deltar på nätverksträffarna kommer även få en sticker som bevis på att byrån har deltagit i Justitiaprisets nätverksträffar.

Slutligen ingår i deltagaravgiften för nätverksträffarna även möjlighet till två tillfällen av digital coachning från Add Gender. Dessa kommer genomföras under juni och augusti. Den digitala coachningen är frivillig.

Datum för träffarna är 16 maj (i anslutning till prisutdelningen) och 28 september (notera ändrat datum) kl. 15:30–17:30. Träffarna kommer hållas i Akavias lokal i Stockholm, Nybrogatan 30. Möjlighet till digital medverkan finns.

Varför behövs Justitiapriset?

Advokatbranschen är inte särskilt jämställd. Knappt 2 av 10 delägare är kvinnor. Samtidigt är det fler tjejer än killar som studerar och tar examen från juristprogrammet. Statistiken visar att kvinnorna faller av på vägen till toppen. Både klienter, studenter och medarbetare förväntar sig att advokatbyråer klarar jämställdheten och det kommer bli en allt viktigare fråga för både marknadsföring och rekryteringsmöjligheter. Justitiapriset vill hjälpa till att göra advokatbranschen jämställd.

Varför borde Er byrå vara med i Justitiapriset?

I och med anmälan presenteras ni som deltagare på vår Facebooksida med 2 200 följare, på vårt Instagramkonto, vår LinkedIn och på vår hemsida. Många juriststudenter värdesätter jämställdhet på sin framtida arbetsplats och det är en faktor i valet av advokatbyrå. Justitiapriset har numera cirka 200 medlemmar tillika juriststudenter som vill belysa vikten av jämställdhetsarbetet.  Genom att delta i årets program visar din advokatbyrå att den bryr sig om jämställdhet vilket utgör en konkurrensfördel vid rekrytering. Det är även en konkurrensfördel för att attrahera kunder.

Dessutom är ni med och bidrar till en mer jämställd advokatbransch med bra förebilder och får med er handfasta tips på hur ni kan ta ert jämställdhetsarbete vidare. Det marknadsledande jämställdhetsbolaget Add Gender erbjuder även en skräddarsydd genomgång och workshop av ert arbete efter att ni deltagit i Justitiapriset.

Hur fungerar Justitiapriset?

Du anmäler din advokatbyrå på vår hemsida http://justitiapriset.se/.

  • Till de fysiska träffarna kan varje byrå skicka max tre representanter. Ett krav är att minst en av representanterna är jurist. 

Genom det nya upplägget har vi sett till att ni kommer få ut mycket av ert deltagande. Vi vill såklart stötta er att hålla i och hålla ut i ert jämställdhetsarbete, och i år tror vi det görs bäst genom att fokusera på hur Justitiapriset ska utvecklas för framtiden. Vart vill ni med ert jämställdhetsarbete? Hur kan Justitiapriset hjälpa er dit? Vad tar vi med oss ur pandemin in i framtiden? 

  • Panelsamtal för att utbyta erfarenheter och goda exempel på jämställdhetsarbete. En jämställd bransch utvecklar vi tillsammans.
  • Det kommer inspireras med arbete inom jämställdheten från andra branscher och diskuteras hur och vad som kan appliceras hos just er byrå.
  • Varken MP/VD-enkäten eller medarbetarenkäten är obligatorisk i år. Det kommer fortfarande finnas möjlighet för er som deltar att få göra en individuell mätning för 2023 samt beställa en rapport från Add Gender. Enkäterna är framtagna av det marknadsledande jämställdhetsbolaget Add Gender. Notera att detta inte ingår i deltagaravgiften utan en separat anmälan får göras till Add Gender.

Hur fungerar Årets Justitia?

Vem som helst kan nominera någon till Årets Justitia. Detta görs via vår hemsida. Du som nominerar behöver skicka med en motivering till varför just den du nominerar ska vinna.

Nomineringarna går direkt till juryn som baserat på motiveringarna utser en vinnare. Juryn tittar särskilt på om du som nominerat bifogat ett underlag så som artiklar, nyhetsklipp, föreläsningar eller evenemang rörande personen du nominerar. Tänk på att den du nominerar ska vara en jurist eller juriststudent och att det måste finnas en tydlig koppling till varför personen bidragit till jämställdhet i just juristbranschen.

Hur fungerar Årets Initiativ?

Alla byråer som anmäler sig till våra nätverksträffar kan även nominera byrån till Årets Initiativ. Medverkan till Årets Initiativ är alltså frivillig.  Nominering kan skickas in i samband med anmälan till nätverksträffarna. Vill byrån anmäla sig till nätverksträffarna men skicka in sin nominering vid ett senare tillfälle går detta bra. I sådana fall kan nomineringen skickas direkt till katarina@justitiapriset.se. Notera att deadline är den 30 mars. OBS! Ny deadline är den 6 april.

När delas Årets Justitia och Årets Initiativ ut?

Årets Justitia och Årets Initiativ delas ut samma dag som kick-offen, tisdagen den 16 maj i Stockholm.

Kostar det något att delta i Justitiapriset?

Det kostar 7 800 kronor. Vi har ett early bird-pris på 6 800 kr när anmälan görs senast den 28/2.

Kan jag eller mitt företag sponsra Justitiapriset?

Justitiapriset är en ideell förening. Verksamheten finansieras genom anmälningsavgiften och snälla personer som vill göra insatser för jämställdheten. Vill du sponsra Justitiapriset? Kontakta ordforande@justitiapriset.se. Alla bidrag, små som stora, är välkomna och tas tacksamt emot.

Vem står bakom Justitiapriset?

Justitiaprisets styrelse

Från och med hösten 2022 leds Justitiapriset av Katarina Andersson Tobias. Hon är 23 år gammal, kommer från Stockholm och är juriststudent vid Stockholms universitet. Katarina har ett stort intresse för jämställdhetsfrågor och ett gediget engagemang bakom sig. Vid sin sida i styrelsen har hon ledamöterna Cornelia Andersson som även hon är juriststuderande vid Stockholms universitet och Elsa Erichs, juriststuderande vid Lunds universitet.

Justitiaprisets ambassadörer

Ea Levander, juriststuderande vid Stockholms universitet.

Iris Eriksson och Andrea Rieden, juriststuderande vid Göteborgs universitet.

Justitiapriset grundades sommaren 2016 av Louise Meijer. Hon tog sin juristexamen 2014 och har både under och efter studietiden ägnat stor tid åt jämställdhetsfrågor.

Hur kommer jag i kontakt med Justitiapriset?

För frågor om Justitiapriset eller pressfrågor:

Karin Sandberg, ordförande Justitiapriset

ordforande@justitiapriset.se

För frågor om enkäterna eller beställning av analys av era enkätsvar:

Pernilla Alexandersson konsult Add Gender

pernilla.alexandersson@addgender.se

076- 787 78 77

Följ Justitiapriset på Facebook, LinkedIn och Instagram för mer information och uppdateringar.

Processed with VSCO with hb2 preset

Louise Meijer, grundare

Vill du göra Justitiapriset ännu bättre?

Maila ordforande@justitiapriset.se