Vad är Justitiapriset?

Justitiapriset är en ideell förening som delar ut två jämställdhetspriser: Justitiapriset och Årets Justitia.

Justitiapriset delas ut till den affärsjuridiska advokatbyrå och den humanjuridiska advokatbyrå som bäst jobbar med jämställdhet. Justitiapriset vill få fler advokatbyråer att jobba med jämställdhet så att vi får en jämställd advokatbransch.

Årets Justitia delas ut till en person som gjort betydande insatser för jämställdheten i juristbranschen. Personen behöver vara jurist eller juriststudent.

Varför behövs Justitiapriset?

Advokatbranschen är inte särskilt jämställd. Knappt 2 av 10 delägare är kvinnor. Samtidigt är det fler tjejer än killar som studerar och tar examen från juristprogrammet. Statistiken visar att kvinnorna faller av på vägen till toppen. Både klienter, studenter och medarbetare förväntar sig att advokatbyråer klarar jämställdheten och det kommer bli en allt viktigare fråga för både marknadsföring och rekryteringsmöjligheter. Justitiapriset vill hjälpa till att göra advokatbranschen jämställd.

Varför borde Er byrå vara med och tävla i Justitiapriset?

I och med anmälan presenteras ni som deltagare på vår Facebooksida med 2 300 följare, på vårt Instagramkonto, vår LinkedIn och på vår hemsida. Många juriststudenter värdesätter jämställdhet på sin framtida arbetsplats och det är en faktor i valet av advokatbyrå. Justitiapriset har under hösten 2021 fått in 150 medlemmar tillika juriststudenter som vill belysa vikten av jämställdhetsarbetet.  Genom att tävla om Justitiapriset visar din advokatbyrå att den bryr sig om jämställdhet vilket utgör en konkurrensfördel vid rekrytering. Det är även en konkurrensfördel för att attrahera kunder.

Dessutom är ni med och bidrar till en mer jämställd advokatbransch med bra förebilder och får med er handfasta tips på hur ni kan ta ert jämställdhetsarbete vidare. Det marknadsledande jämställdhetsbolaget Add Gender erbjuder även en skräddarsydd genomgång och workshop av ert arbete efter att ni deltagit i Justitiapriset.

Hur fungerar Justitiapriset?

Du anmäler din advokatbyrå på vår hemsida http://justitiapriset.se/.

När anmälningstiden har gått ut skickas två länkar till enkäter ut till byråns MP/VD som också ska besvara en av enkäterna. Den enkäten berör frågor om struktur, kultur, balans och arbete mot sexuella trakasserier och analyseras av det marknadsledande jämställdhetsbolaget Add Gender. Enkäten tar ungefär 45 minuter för MP/VD:n att besvara. För Den andra länken ska skickas vidare till medarbetarna och innehåller en enkät som tar ungefär tio minuter att besvara. 

obs! För humanjuridiska advokatbyråer är medarbetarenkäten inte obligatorisk. Det är den däremot för affärsjuridiska advokatbyråer.

Advokatbyråerna anonymiseras innan de går vidare till en noggrant utvald jurygrupp. Juryn röstar därefter och utser en vinnare. 

Enkäterna är framtagna av det marknadsledande jämställdhetsbolaget Add Gender och kvalitetssäkrade av några av de största byråerna samt juryn. 

Varför är medarbetarenkäten inte obligatorisk för humanjuridiska byråer?

Justitiapriset startade med inriktning på affärsjudiriska byråer. Eftersom vi gärna vill lyfta fram humanjuridiska byråers jämställdhetsarbete så inför vi denna kategori 2022. Affärsjuridiska byråer började delta i tävlingen utan obligatorisk medarbetarenkät, så därför vill vi ge humanjuridiska byråer samma chans att mjukstarta sitt deltagande.

Vår humanjuridiska byrå är inte fler än 10 anställda, har vi chans att vinna då?

Ja, vi anpassar humanjuridiska byråers tävlingsresultat till storlek, i relation till skrivelser i Diskrimineringslagstiftningen. Det innebär att kraven ökar med antal anställda och detta tar vi också hänsyn till i indexet. Eftersom många humanjuridiska byråer är småskaliga så kommer vi ta extra hänsyn till det i tävlingsprocessen, det syns bland annat på att det finns en reducerad avgift för 2022 på 3000 kronor för den humanjuridiska byrån som har färre än 11 anställda.

Hur fungerar Årets Justitia?

Vem som helst kan nominera någon till Årets Justitia. Detta görs via vår hemsida. Du som nominerar behöver skicka med en motivering till varför just den du nominerar ska vinna.

Nomineringarna går direkt till juryn som baserat på motiveringarna utser en vinnare. Juryn tittar särskilt på om du som nominerat bifogat ett underlag så som artiklar, nyhetsklipp, föreläsningar eller evenemang rörande personen du nominerar. Tänk på att den du nominerar ska vara en jurist eller juriststudent och att det måste finnas en tydlig koppling till varför personen bidragit till jämställdhet i just juristbranschen.

Vad får vinnaren?

Förutom ära och berömmelse kommer det att delas ut en tavla med Justitiaprisets logga. Att vinna blir såklart en särskild konkurrensfördel vid rekrytering eftersom advokatbyrån visar att den är branschledande på jämställdhet.

När delas Justitiapriset och Årets Justitia ut?

Tisdagen den 17 maj i Stockholm.

Kostar det något att delta i Justitiapriset?

Affärsjuridiska advokatbyråer: 7 800 kronor

Humanjuridiska advokatbyråer: 5 000 kronor resp. 3 000 kronor för den byrå som har färre än 11 anställda.

Skillnaden är att affärsjuridiska byråer har högre krav på sig i form av medarbetarenkäten - medan humanjuridiska byråer börjar sitt inträde i tävlingen med enbart en vd-enkät, såsom det en gång var för affärsjuridiska. 

Hur mäts jämställdhet?

Det är svårt att mäta jämställdhet då många faktorer inte går att sätta fingret på. Enkäten som skickas till MP/VD mäter exempelvis hur väl byrån uppfyller kraven i diskrimineringslagen, hur balansen mellan män och kvinnor på olika positioner ser ut, om olika handlingsplaner finns på plats och vad dessa innebär, om byrån gjort någon speciell satsning och hur byrån jobbar vid rekrytering. Enkäten inrymmer även frågor om trivsel och internkultur. Det finns utrymme för en del fritext, utrymme vi uppmuntrar till att använda.

Enkäten som skickas till medarbetarna mäter främst trivsel och internkultur.

Juryn gör en sammanvägd bedömning av kultur, struktur, balans och arbetet mot sexuella trakasserier och premierar även egna initiativ och framgångsrika projekt eller satsningar.

Justitiapriset eller juryn sitter inte inne på alla svar på hur branschen blir mer jämställd. En jämställd bransch utvecklar vi tillsammans.

Är ni nyfikna på hur er byrås jämställdhetsarbete står sig gentemot andra i branschen och vad ni kan göra för att bli ännu bättre? Add Gender erbjuder i anslutning till Jusitiapriset en skräddarsydd rapport kring era resultat, er position bland de tävlande och handfasta rekommendationer kring hur ni kan vidareutveckla arbetet för en jämställd struktur, kultur och balans på arbetsplatsen. Det är möjligt att köpa enbart rapporten eller rapporten plus en presentation och genomgång av Add Genders konsulter på plats hos er.

Kan jag eller mitt företag sponsra Justitiapriset?

Justitiapriset är en ideell förening. Verksamheten finansieras genom anmälningsavgiften och snälla personer som vill göra insatser för jämställdheten. Vill du sponsra Justitiapriset? Kontakta frida@justitiapriset.se. Alla bidrag, små som stora, är välkomna och tas tacksamt emot.

Vem står bakom Justitiapriset?

Justitiaprisets styrelse

Från och med hösten 2021 leds Justitiapriset av Frida Nordlund. Hon är 23 år gammal, kommer från Göteborg och är juriststudent vid Göteborgs universitet. Frida har ett stort intresse för jämställdhetsfrågor och ett gediget engagemang bakom sig. Vid sin sida i styrelsen har hon vice ordförande Sabine de Ruiter som även hon är juriststuderande vid Göteborgs universitet och Lukas Stenbeck som ledamot, juriststuderande vid Stockholms universitet.

Justitiaprisets ambassadörer

Felicia Lindstrand, Linn Karlsson och Signe Vibe, juriststuderande vid Stockholms universitet.

Olivia Berglund, Tove Söderlund och Tyra von Mentzer, juriststuderande vid Göteborgs universitet.

Arbesa Hoti och Victoria Bjerendal, juriststuderande vid Karlstads universitet.

Alva Wilhelmsson, Elin Wallencrona och Sofie Borg, juriststuderande vid Uppsala universitet.

Elsa Erichs juriststuderande vid Lunds universitet.

Theresa Karlsson juriststuderande vid Umeå universitet.

Justitiapriset grundades sommaren 2016 av Louise Meijer. Hon tog sin juristexamen 2014 och har både under och efter studietiden ägnat stor tid åt jämställdhetsfrågor.

Hur kommer jag i kontakt med Justitiapriset?

För frågor om Justitiapriset eller pressfrågor:

Frida Nordlund, ordförande Justitiapriset

frida@justitiapriset.se

076 - 048 84 97

För frågor om enkäterna eller beställning av analys av era enkätsvar:

Pernilla Alexandersson konsult Add Gender

pernilla.alexandersson@addgender.se

076- 787 78 77

Följ Justitiapriset på Facebook och Instagram för mer information och uppdateringar.

Processed with VSCO with hb2 preset

Louise Meijer, grundare

Vill du göra Justitiapriset ännu bättre?

Maila frida@justitiapriset.se.