JUSTITIAPRISET JURY ÅR 2022/2023

Juryn består av en noggrant utvald grupp jurister och branschpersoner. Advokatbyråerna är fortfarande anonymiserade när juryn utser vinnaren.

Ebba Perman Borg - Ordförande för juryn

Ebba är advokat och partner på Advokatfirman Schjødt med inriktning
mot transaktioner och skatterätt. Hon skriver lagtextkommentar för
Karnov och har varit föreläsare för ELSA:s medlemmar i Lund och
Umeå. Hon har varit del i projektgruppen som 2019 tog fram FN:s "Guide
for General Counsel on Corporate Sustainability" och har jobbat med
Världsbanksgruppens årliga rapporter "Women, Business and the Law",
senast med fokus på diskriminerande lagar och hinder mot kvinnors
ekonomiska deltagande. Ebba sitter i styrelsen för Ture Invest
Partners.

Urban Båvestam

Urban är verksam som advokat vid Advokatfirman Lindahl i Stockholm med inriktning mot tvistlösning och bolagsrätt. Som flitig föreläsare på juristutbildningarna vid bland annat Stockholms och Uppsala universitet är han för många studenter ett välkänt ansikte. Urban är verksam som ombud i skiljeförfaranden och domstolstvister och utses regelbundet till skiljedomare. Han lämnar också aktiebolagsrättslig rådgivning och har skrivit ett stort antal artiklar på det aktiebolagsrättsliga området.

Jenny Kallerman

Jenny är andra vice ordförande i Akavia och frilansande bolagsjuristkonsult. Hon har också varit med och grundat Reach Group, ett nätverk för bolagsjuristkonsulter. Utöver detta är Jenny ett välbekant ansikte i frågor som rör arbetsmiljö och jämställdhet, ett engagemang som följt henne hela vägen från juristprogrammet.

Kristina Tunkrans Lidehorn

Kristina är konsult, styrelseledamot och upphovsrättsexpert. Tidigare har hon varit Chief of Music på Epidemic Sound, VD för musikförlaget PRDM, delägare i advokatbyrån Cederqvist och chefsjurist på TV4. Idag är hon bland annat styrelseledamot i Svenska Postkodföreningen och arbetande styrelseordförande i 9:16 Group AB.

Mats Anderson

Mats är advokat och sedan 2018 justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Han är byråveteran och har bland annat varit partner på Linklaters och både startat och varit VD på Clear Blue Water Advokat AB. Dessutom har han en bakgrund som domare.