JUSTITIAPRISET JURY ÅR 2022/2023

Juryn består av en noggrant utvald grupp jurister och branschpersoner. Advokatbyråerna är fortfarande anonymiserade när juryn utser vinnaren.

Ebba Perman Borg - Ordförande för juryn

Ebba är advokat och partner på Advokatfirman Schjødt med inriktning
mot transaktioner och skatterätt. Hon skriver lagtextkommentar för
Karnov och har varit föreläsare för ELSA:s medlemmar i Lund och
Umeå. Hon har varit del i projektgruppen som 2019 tog fram FN:s "Guide
for General Counsel on Corporate Sustainability" och har jobbat med
Världsbanksgruppens årliga rapporter "Women, Business and the Law",
senast med fokus på diskriminerande lagar och hinder mot kvinnors
ekonomiska deltagande. Ebba sitter i styrelsen för Ture Invest
Partners.

Urban Båvestam

Urban är verksam som advokat vid Advokatfirman Lindahl i Stockholm med inriktning mot tvistlösning och bolagsrätt. Som flitig föreläsare på juristutbildningarna vid bland annat Stockholms och Uppsala universitet är han för många studenter ett välkänt ansikte. Urban är verksam som ombud i skiljeförfaranden och domstolstvister och utses regelbundet till skiljedomare. Han lämnar också aktiebolagsrättslig rådgivning och har skrivit ett stort antal artiklar på det aktiebolagsrättsliga området.

Mia Wiss

Mia är advokat med egen verksamhet i Mjölby, Advokat Mia Wiss AB och arbetar framför allt med fastighetsrätt, arvsrätt och affärsjuridik. Mia är även sammankallande i Akavias Advokatdelegation som arbetar med frågor för Akavias medlemmar på advokatbyråer.

Hon har under lång tid varit aktiv i Akavias och tidigare Juseks arbete på olika positioner.

Kristina Tunkrans Lidehorn

Kristina är konsult, styrelseledamot och upphovsrättsexpert. Tidigare har hon varit Chief of Music på Epidemic Sound, VD för musikförlaget PRDM, delägare i advokatbyrån Cederqvist och chefsjurist på TV4. Idag är hon bland annat styrelseledamot i Svenska Postkodföreningen och arbetande styrelseordförande i 9:16 Group AB.

Mats Anderson

Mats är advokat och sedan 2018 justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Han är byråveteran och har bland annat varit partner på Linklaters och både startat och varit VD på Clear Blue Water Advokat AB. Dessutom har han en bakgrund som domare.