Anmälan humanjuridisk advokatbyrå

ANMÄLAN ÄR STÄNGD

  Justitiapriset 2022

  Alla byråer som är humanjuridiska advokatbyråer är välkomna att anmäla sitt deltagande till Justitiaprisets program 2022. Vi har kommit fram till att en tävling inte är det bästa sättet att hjälpa branschen framåt just i år. Vi ser en skiftning där ett samarbete mellan byråer verkar vara mer på sin plats och där vi vill jobba tillsammans för en mer jämställd advokatbransch.

  Justitiapriset välkomnar er till ett år av inspiration och erfarenhetsutbyte. Vår vision 2022 är att erbjuda ett program med frivilliga träffar där deltagande byråer får möjlighet att byta erfarenheter, diskutera branschens utmaningar och möjligheter och inspirera varandra. Vi vill genom detta upplägg stötta er att hålla i och hålla ut i ert jämställdhetsarbete – och utveckla Justitiapriset inför 2023 års verksamhet. Nedan finner ni upplägget för Justitiapriset 2022. Notera att prisutdelningen i år endast gäller Årets Justitia.

  Krav

  Varken MP/VD-enkäten eller medarbetarenkäten är obligatorisk i år.

  Det kommer fortfarande finnas möjlighet för er som deltar att få göra en individuell mätning för 2022 samt beställa en rapport från Add Gender.

  Deltagaravgift och betalning

  Deltagaravgiften till Justitiapriset 2022 är 7 800 kr. Beloppet ska sättas in på bankgiro 5044-6038 inom 10 dagar från anmälan. Märk betalningen med advokatbyråns namn.

  Sista anmälningsdag

  Onsdagen den 20 april 2022.

  Frågor

  Har du frågor kring anmälan? Kontakta frida@justitiapriset.se

  ÅRETS TEMA

  Justitiapriset har i år temat “ Framtidens jämställda arbetsgivare”

  Justitiapriset skapar under 2022 matchning mellan studenter och arbetsgivare. Vi har genom enkätundersökningar noterat att unga jurister värdesätter och prioriterar jämställdhet hos sin framtida arbetsgivare. 

  I år kommer inspiration hämtas hos framtida talangers förväntningar på jämställdhetsarbete. Utgångspunkten är branschundersökningar, framtidsförutsägelser och såklart Justitiaprisets medlemmars samt juriststudenters perspektiv. Vad tycker framtida talanger är viktigt med sin framtida arbetsgivare, ur ett jämställdhetsperspektiv?

  Hur arbetar just din byrå med nya idéer, ja till och med innovationer inom jämställdhet?  I år söker vi framåtriktade byråer, med höga ambitioner och nya vägar för att ta ansvar för jämställd arbetsmiljö, kvinnors och mäns karriärmöjligheter och för branschens utveckling.