Anmälan humanjuridisk advokatbyrå

ANMÄLAN ÄR STÄNGD

  Justitiapriset 2023

  Alla byråer som är affärsjuridiska advokatbyråer är välkomna att anmäla sitt deltagande till Justitiaprisets program 2023. Vi har kommit fram till att kombinera ett tävlingsmoment med nätverksträffar. Vi ser att samarbete mellan byråer fortfarande är på sin plats och vill därför fortsätta jobba tillsammans för en mer jämställd advokatbransch. 

  Vår vision 2023 är att erbjuda ett program med frivilliga träffar där deltagande byråer får möjlighet att byta erfarenheter, diskutera branschens utmaningar och möjligheter och inspirera varandra. Vi vill genom detta upplägg stötta er att hålla i och hålla ut i ert jämställdhetsarbete – och utveckla Justitiapriset inför 2024 års verksamhet. Vid sidan om erfarenhetsutbyte vill vi även lyfta fram ett initiativ som varit betydelsefullt för jämställdhet under det gångna året - i form av Årets Initiativ. Istället för en utvärdering av er arbetsplats är tanken att ni får möjlighet att nominera ett initiativ ni uppmärksammat. Nedan finner ni upplägget för Justitiapriset 2023. Notera att prisutdelningen i år gäller Årets Justitia och Årets initiativ.

  Krav

  Vid nätverksträffarna vill vi se åtminstone en deltagande jurist från varje byrå.

  Varken MP/VD-enkäten eller medarbetarenkäten är obligatorisk i år.

  Det kommer fortfarande finnas möjlighet för er som deltar att få göra en individuell mätning för 2023 samt beställa en rapport från Add Gender. Notera att detta inte ingår i anmälningsavgiften.

  Årets initiativ 

  Tävlingsmomentet som införs kommer att genomföras via nomineringar. Nomineringen ska avse vad byrån gjort, vilket resultat det fått och en motivering varför just det initiativet ska vinna.

  Avgift och betalning

  Deltagaravgiften till Justitiapriset 2023 är 7800 kr. För anmälningar som görs innan 28/2 2023 gäller early bird-pris på 6800 kr. Beloppet ska sättas in på bankgiro 5044-6038 inom 10 dagar från anmälan. Märk betalningen med advokatbyråns namn.

  Sista anmälningsdag

  Torsdagen den 30 mars 2023. OBS! Ny deadline är den 6 april.

  Frågor

  Har du frågor kring anmälan? Kontakta katarina@justitiapriset.se

  Frågor

  Har du frågor kring anmälan? Kontakta frida@justitiapriset.se