Personuppgifter

Alla personuppgifter används för att vi ska kunna uppfylla de krav som ställs på vår verksamhet.

Du som deltagare i Justitiapriset eller nominerad i Årets Justitia är skyddad av GDPR, dataskyddsförordningen, vilket innebär att de personuppgifter du lämnar till oss inte kommer att delas eller spridas till en tredje part. Uppgifterna behandlas konfidentiellt och används endast till det som framgår på sidan och som du ger ditt godkännande till då du fyller i dina uppgifter som kund hos oss.