Personuppgiftsbehandling

Vi på Justitiapriset värnar om din integritet. De personuppgifter som vi samlar in används enbart i den mån det är nödvändigt för att vi ska kunna genomföra vår verksamhet.

Information om behandling av personuppgifter för dig som är deltagare i Justitiapriset, nominerar någon till Årets Justitia eller blivit nominerad till Årets Justitia:

Du som deltagare i Justitiapriset är skyddad av GDPR, dataskyddsförordningen. De uppgifter som du lämnar in till oss behandlas konfidentiellt och används endast för de skäl som framgår på hemsidan och som du ger ditt godkännande till då du fyller i dina uppgifter som deltagare hos oss. Dessa uppgifter samlas in för att vi ska kunna genomföra vår verksamhet.

För dig som nominerar någon till Årets Justitia så samlar vi endast in de uppgifter som framgår av hemsidan och som du ger godkännande till då du fyller nomineringsformuläret. Dessa uppgifter samlas in för att vi ska kunna kontakta dig som nominerat om vi behöver mer information avseende nomineringen för att tillstryka dess trovärdighet.

För dig som blir nominerad i Årets Justitia så samlar vi bara in de uppgifter som framgår på sidan. Vi anser oss ha ett berättigat intresse att lagra dessa uppgifter för att kunna kontakta dig som blivit nominerad och tillstyrka nomineringens trovärdighet. Om du efter du blivit kontaktad av oss inte samtycker till behandlingen av dina personuppgifter kommer de att raderas efter begäran. Har du gett samtycke till lagrandet av dina personuppgifter kan du när som återkalla det.

De personuppgifter som samlats in i samband med en upplaga av Justitiapriset och Årets Justitia raderas i skälig tid efter att prisutdelningen är genomförd.

Information om behandling av personuppgifter för dig som är medlem:

För dig som är medlem samlar vi endast in de personuppgifter som framgår i samband med att du registrerar dig som medlem. Dessa uppgifter samlas in eftersom de är nödvändiga för att vi ska kunna kontakta dig som medlem och hålla dig uppdaterad kring vad som händer i föreningen.

Medlemskapet gäller under hela studieperioden vid juristprogrammet. Du som medlem kan skriftligen återkalla ditt medlemskap till styrelsen, och således närsomhelst återkalla ditt samtycke och få dina uppgifter raderade.