2023 års vinnare av Årets Initiativ är Delphi med ”Föräldragruppen”.

Juryns motivering löd:

”För första året lanserar Justitiapriset Årets Initiativ, i syfte att
synliggöra konkreta insatser för att åstadkomma mätbara resultat inom jämställdhet och mångfald. Justitiapriset har i år velat uppmärksamma det viktiga arbetet med att få bukt med ett av de största hindren mot jämställdhet i advokatbranschen; det att många jurister inte upplever det som möjligt att kombinera ett tidskrävande arbete med ett närvarande föräldraskap. Årets Initiativ går till en byrå som på ett övertygande sätt arbetar med frågan genom att erbjuda en plattform där erfarenheter och praktiska förslag på lösningar kan utbytas. Byrån har även satt upp tydliga riktlinjer för byråns förväntningar och arbetssätt i syfte att öka förutsättningarna för att återfå medarbetare i arbete efter föräldraledighet. I en tid då föräldraledighet fortfarande tas ut i större utsträckning av kvinnor, är det viktigt med åtgärder som innebär att karriär och föräldraledighet går att kombinera.

Vinnaren av Årets Initiativ 2023 är Delphis Föräldragrupp.”

2023 års vinnare av Årets Justitia är John Neway Herrman.

Juryns motivering löd:

”Vinnaren av Årets Justitia har visat ett gediget och mångårigt engagemang för jämställdhet och engagerar sig i frågan på flera sätt. Han har tagit initiativ till en diversifierad plattform (Delphi Young
Business Forum) där yngre jurister kan få komma i kontakt med varandra för ett socialt och professionellt utbyte. Vidare har han tillsammans med Linn Strömberg startat Föräldragruppen på Delphi, som stöttar jurister att kunna kombinera föräldraskap och arbete. Årets Justitia håller även utbildningar för yngre biträdande jurister med syftet att stötta dem i deras nätverksbyggande och säljaktiviteter. Ytterligare ett syfte är att coacha de yngre biträdande juristerna i att se faktorer som kön, bakgrund och ålder som en styrka istället för ett hinder. Hans många och breda initiativ har därigenom varit betydelsefulla ur såväl ett jämställdhetsperspektiv, som ett jämlikhetsperspektiv.

Vinnaren av Årets Justitia 2023 är John Neway Herrman.”


2022 års vinnare av Årets Justitia är Gina Samman.

Juryns motivering löd:

”Vinnaren av Årets Justitia har genom sitt engagemang och sin målmedvetenhet visat en imponerande vilja att verka för ökad jämställdhet. Hon har skapat en plattform där kvinnor med olika erfarenheter lyfter och inspirerar varandra. Där deras samhörighet stärks, och där de gemensamt kan motverka förhärskande normer inom advokatskrået, som sedan länge borde ha förändrats. Plattformen är viktig för såväl kvinnor som arbetar med brottmål och humanjuridik som för juriststudenter, som ges ett brett nätverk av förebilder. Hennes jämställdhetsarbete bidrar på ett konkret sätt till att bygga långsiktiga och hållbara strukturer för att skapa förändring. På så sätt har hon uthålligt och systematiskt arbetat för ökad jämställdhet inom en mansdominerad bransch.

Vinnaren av Årets Justitia 2022 är Gina Samaan.”


2021 års vinnare av Justitiapriset är Delphi

Juryns motivering löd:

”Årets vinnare av Justitiapriset belönas för sin kontinuitet, stabilitet, uthållighet och autenticitet i jämställdhetsarbetet. Byrån har på ett övertygande sätt omsatt ord till resultat, och det framgår tydligt hur jämställdhetsarbetet genomsyrar hela verksamheten. Byrån har en genomtänkt struktur för att motverka diskriminering och främja jämställdhet. Juryn uppskattar särskilt hur byrån har skapat en kultur med öppenhet och trygghet i dessa frågor, något som bekräftas av medarbetarenkäten.

Mot denna bakgrund är juryn glad att få tilldela Justitiapriset 2021 till Delphi.”

2021 års vinnare av Årets Justitia är Emma Fagervall och Ida Kjos:

Juryns motivering löd:

Vinnarna av Årets Justitia imponerade redan för fyra år sedan när de initierade #medvilkenrätt, som skakade om inte bara advokatbyråer, utan hela jurist-Sverige. De har därefter visat på ett outtröttligt, energiskt och uthålligt engagemang. Och det är tydligt att det behövs för att skapa förändringar. De har sedan 2017 fortsatt att hålla frågan om ökad jämställdhet i juristbranschen vid liv. De har under denna tid varit modiga i att påtala och påminna om obekväma sanningar som rör diskriminering, sexuella trakasserier och ojämna villkor på arbetsmarknaden. Juryn hoppas att Årets Justitia fortsätter att inspirera och förändra, som de gjorde med #medvilkenrätt, så länge det behövs för att skapa jämställdhet och stoppa diskriminering.

Vinnare av Årets Justitia 2021 är Ida Kjos och Emma Fagervall.


2020 års vinnare av Justitiapriset är CEDERQUIST 

Juryns motivering löd:

”Juryn har särskilt fäst vikt vid att byrån var den som presterat bäst när det kommer till balans, dvs. hur könsfördelningen på byrån ser ut i allmänhet och bland delägare och styrelseledamöter i synnerhet. Därutöver har byrån ett särskilt system för föräldraledighet som uppmuntrar till ett mer likartat uttag av föräldraledigheten. Eftersom skillnaderna mellan män och kvinnor i såväl arbetslivet i stort som på advokatbyråer framför allt uppenbarar sig efter föräldraledighet har juryn ansett att denna typ av incitamentssystem som byrån har infört är positivt och föregår med gott exempel. Mot denna bakgrund har juryn kommit fram till att för andra året i rad kora Cederquist till vinnare av Justitiapriset 2020.

Vinnaren av Justitiapriset år 2020 är Cederquist!!”

2020 års vinnare av Årets Justitia gick till Ulrika Borg.

Juryns motivering löd:

”Årets Justitia är flitigt anlitad och någon att se upp till. Hon är inte rädd för att ta i de obekväma frågorna och brinner för att sprida sin kunskap vidare. Hon förespråkar vikten av jämställda relationer på hemmaplan och fler kvinnliga delägare på byråerna. Flertalet gånger har vi sett henne tala om efterdyningarna av #metoo och bevisning i våldtäktsdomar. Hon driver starkt linjen att vi behöver förändra den allmänna bilden om att det inte är någon idé att anmäla den här typen av brott. Dessutom är hon delägare på en helt kvinnlig byrå och har utsetts till en av Sveriges bästa försvarsadvokater.

Årets Justitia 2020 är Ulrika Borg!”


2019 års vinnare av Justitiapriset är CEDERQUIST 

Juryns motivering löd:

Byrån har i årets tävling utmärkt sig genom att visa på hur arbetet för ökad jämställdhet har genomsyrat alla delar av byråns verksamhet. Genom konkret handling och inte bara ord har de bedrivit ett framgångsrikt jämställdhetsarbete. Byrån har satt upp mätbara mål och följt upp dessa mycket väl. Ett exempel är byråns jämställdhetsperspektiv vid teamsammansättningen, något som är avgörande för en medarbetares situation på en advokatbyrå. Ett annat exempel är byråns föräldraersättningspolicy som ger incitament för ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten. Byrån är ett föredöme för hela branschen i sitt jämställdhetsarbete. Vinnare av Justitiapriset 2019 är advokatfirman Cederquist.”

2019 års vinnare av Årets Justitia gick till Agnes Hammarstrand.

Juryns motivering löd:

”Årets Justitia är en framträdande röst för jämställdhet i en mansdominerad bransch. Hon har själv spräckt glastak och använder sin plattform för att lyfta frågan om en mer jämställd advokatbransch. Ända sedan studenttiden har Årets Justitia engagerat sig i jämställdhetsfrågor och det engagemanget har fortsatt under hela hennes karriär. Hon är en förebild för många unga kvinnor som aspirerar på att ta sig långt inom advokatyrket. Årets Justitia visar att man kan kombinera ideellt engagemang för värderingar man tror på tillsammans med en karriär på advokatbyrå. Vinnaren av Årets Justitia 2019 är Agnes Hammarstrand.”


2018 års vinnare av Justitiapriset är Front Advokater.

Juryns motivering löd:

Årets vinnare har jämställdhet som en del av sitt DNA. Med en genuin vilja och stark drivkraft att påverka hela branschen i jämställd riktning, är årets vinnare en riktig inspirationskälla och förebild. Årets Justitiapris tilldelas Front Advokater.”


2017 års vinnare av Justitiapriset är Advokatfirman Delphi.

Juryns motivering löd:

”Årets vinnare visar att jämställdhetsarbete kan genomsyra det dagliga och kommersiella arbetet på en advokatbyrå. Genom sitt ambitiösa arbete med så väl struktur, kultur och balans har årets vinnare imponerat på juryn. Årets Justitiapris tilldelas Advokatfirman Delphi.”