2019 års vinnare av Justitiapriset var CEDERQUIST 

Juryns motivering löd:

Byrån har i årets tävling utmärkt sig genom att visa på hur arbetet för ökad jämställdhet har genomsyrat alla delar av byråns verksamhet. Genom konkret handling och inte bara ord har de bedrivit ett framgångsrikt jämställdhetsarbete. Byrån har satt upp mätbara mål och följt upp dessa mycket väl. Ett exempel är byråns jämställdhetsperspektiv vid teamsammansättningen, något som är avgörande för en medarbetares situation på en advokatbyrå. Ett annat exempel är byråns föräldraersättningspolicy som ger incitament för ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten. Byrån är ett föredöme för hela branschen i sitt jämställdhetsarbete. Vinnare av Justitiapriset 2019 är advokatfirman Cederquist.”

2019 års vinnare av Årets Justitia gick till Agnes Hammarstrand.

Juryns motivering löd:

”Årets Justitia är en framträdande röst för jämställdhet i en mansdominerad bransch. Hon har själv spräckt glastak och använder sin plattform för att lyfta frågan om en mer jämställd advokatbransch. Ända sedan studenttiden har Årets Justitia engagerat sig i jämställdhetsfrågor och det engagemanget har fortsatt under hela hennes karriär. Hon är en förebild för många unga kvinnor som aspirerar på att ta sig långt inom advokatyrket. Årets Justitia visar att man kan kombinera ideellt engagemang för värderingar man tror på tillsammans med en karriär på advokatbyrå. Vinnaren av Årets Justitia 2019 är Agnes Hammarstrand.”


2018 års vinnare av Justitiapriset var Front Advokater.

Juryns motivering löd:

Årets vinnare har jämställdhet som en del av sitt DNA. Med en genuin vilja och stark drivkraft att påverka hela branschen i jämställd riktning, är årets vinnare en riktig inspirationskälla och förebild. Årets Justitiapris tilldelas Front Advokater.”


2017 års vinnare av Justitiapriset var Advokatfirman Delphi.

Juryns motivering löd:

”Årets vinnare visar att jämställdhetsarbete kan genomsyra det dagliga och kommersiella arbetet på en advokatbyrå. Genom sitt ambitiösa arbete med så väl struktur, kultur och balans har årets vinnare imponerat på juryn. Årets Justitiapris tilldelas Advokatfirman Delphi.”