2018 årsvinnare av Justitiapriset var Front Advokater. Juryns motivering löd:

”Årets vinnare har jämställdhet som en del av sitt DNA. Med en genuin vilja och stark drivkraft att påverka hela branschen i jämställd riktning, är årets vinnare en riktig inspirationskälla och förebild. Årets Justitiapris tilldelas Front Advokater.”

 

2017 års vinnare av Justitiapriset var Advokatfirman Delphi. Juryns motivering löd:

”Årets vinnare visar att jämställdhetsarbete kan genomsyra det dagliga och kommersiella arbetet på en advokatbyrå. Genom sitt ambitiösa arbete med så väl struktur, kultur och balans har årets vinnare imponerat på juryn. Årets Justitiapris tilldelas Advokatfirman Delphi.”