Juryn består av en noggrant utvald grupp jurister och branschpersoner. Advokatbyråerna är fortfarande anonymiserade när juryn utser vinnaren.

Läs mer om juryn nedan:

 

Jonas Ebbesson - Ordförande för juryn

Jonas Ebbesson är professor i miljörätt och tidigare dekan (2012-2017) vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Under åren som dekan arbetade han aktivt med att stärka jämställdheten och likabehandlingen på fakulteten, och han var även ordförande i Stockholms universitets centrala arbetsgrupper för breddad rekrytering och för lika villkor. Jonas Ebbesson är också ordförande i den internationella granskningskommittén (”Compliance Committee”) till UNECE-konventionen om tillgång till information, deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen).

Axel Calissendorff

Axel har en lång meritlista med såväl tingsmeritering som arbete som verksam advokat på flera större byråer. Han har bland annat varit grundare och chef för Roschiers kontor i Stockholm. Axel är f.d. utnämnd hovauditör och var kungafamiljens juridiska rådgivare mellan 2009-2021. Han har även tilldelats H.M. Konungens medalj, 12:e storleken i högblått band för framstående insatser som jurist. 

Jenny Kallerman

Jenny är andra vice ordförande i Akavia och frilansande bolagsjuristkonsult. Hon har också varit med och grundat Reach Group, ett nätverk för bolagsjuristkonsulter. Utöver detta är Jenny ett välbekant ansikte i frågor som rör arbetsmiljö och jämställdhet, ett engagemang som följt henne hela vägen från juristprogrammet.

Tove Lindgren

Hon har en jur. kand. från Stockholms universitet och har sedan sin examen år 2012 bland annat arbetat som jurist på advokatbyrå och på antimobbingorganisationen Friends. Tove driver tillsammans med Mårten Schultz Sveriges största podcast om juridik: Juridikpodden, och är doktorand i civilrätt på Stockholms universitet.

Urban Båvestam

Urban är verksam som advokat vid KANTER Advokatbyrå med inriktning mot tvistlösning och bolagsrätt. Som flitig föreläsare på juristutbildningarna vid bland annat Stockholms och Uppsala universitet är han för många studenter ett välkänt ansikte. Han är också ordförande för Forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law och han har skrivit ett stort antal artiklar på främst det aktiebolagsrättsliga området

Kristina Tunkrans Lidehorn

Kristina är konsult, styrelseledamot och upphovsrättsexpert. Tidigare har hon varit Chief of Music på Epidemic Sound, VD för musikförlaget PRDM, delägare i advokatbyrån Cederqvist och chefsjurist på TV4. Idag är hon bland annat styrelseledamot i Svenska Postkodföreningen och arbetande styrelseordförande i 9:16 Group AB.

Mats Anderson

Mats är advokat och sedan 2018 justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Han är byråveteran och har bland annat varit partner på Linklaters och både startat och varit VD på Clear Blue Water Advokat AB. Dessutom har han en bakgrund som domare.