JUSTITIAPRISET JURY ÅR 2021/2022

Juryn består av en noggrant utvald grupp jurister och branschpersoner. Advokatbyråerna är fortfarande anonymiserade när juryn utser vinnaren.

Jonas Ebbesson - Ordförande för juryn

Jonas Ebbesson är professor i miljörätt och tidigare dekan (2012-2017) vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Under åren som dekan arbetade han aktivt med att stärka jämställdheten och likabehandlingen på fakulteten, och han var även ordförande i Stockholms universitets centrala arbetsgrupper för breddad rekrytering och för lika villkor. Jonas Ebbesson är också ordförande i den internationella granskningskommittén (”Compliance Committee”) till UNECE-konventionen om tillgång till information, deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen).

Urban Båvestam

Urban är verksam som advokat vid KANTER Advokatbyrå med inriktning mot tvistlösning och bolagsrätt. Som flitig föreläsare på juristutbildningarna vid bland annat Stockholms och Uppsala universitet är han för många studenter ett välkänt ansikte. Han är också ordförande för Forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law och han har skrivit ett stort antal artiklar på främst det aktiebolagsrättsliga området

Jenny Kallerman

Jenny är andra vice ordförande i Akavia och frilansande bolagsjuristkonsult. Hon har också varit med och grundat Reach Group, ett nätverk för bolagsjuristkonsulter. Utöver detta är Jenny ett välbekant ansikte i frågor som rör arbetsmiljö och jämställdhet, ett engagemang som följt henne hela vägen från juristprogrammet.

Kristina Tunkrans Lidehorn

Kristina är konsult, styrelseledamot och upphovsrättsexpert. Tidigare har hon varit Chief of Music på Epidemic Sound, VD för musikförlaget PRDM, delägare i advokatbyrån Cederqvist och chefsjurist på TV4. Idag är hon bland annat styrelseledamot i Svenska Postkodföreningen och arbetande styrelseordförande i 9:16 Group AB.

Mats Anderson

Mats är advokat och sedan 2018 justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Han är byråveteran och har bland annat varit partner på Linklaters och både startat och varit VD på Clear Blue Water Advokat AB. Dessutom har han en bakgrund som domare.